Tajemství jednoho hrobu

04.10.2018

Před časem mi od kamaráda Jana Raila z Náchoda přišel dopis a v něm pár fotek a odkazů se slovy: "Tak jsem ten hrob našel". O co jde? O hrob Bohuše Hubeného - královédvorského rodáka, který odešel do ciziny a něměli jsme o něm příliš informací. A teď dokonce hrob. A to byste neřekli, jak takový hrob dokáže zaměstnat. Ale vezměme to popořádku.

Bohuš Hubený se totiž narodil 2.8.1910 ve Dvoře Králové. Avšak záhy odjíždí do daleké Kanady a do řad RAF byl povolán na pomoc Velké Británii. To již si říkal Timothy Hubený - nebo zkráceně Tim. Popravdě, doposud se nepodařilo zjistit, jak se vlastně přesně jmenoval, protože přezdívek a pseudonymů měl bezpočet.


A co o něm tedy víme? Velmi zajímavou vzpomínku pana Václava Pražáka otiskl Nechanický zpravodaj č.6/11.

Hřbitovní svědectví

Delší dobu jsem při zalévání rodinných hrobů na hřbitově zůstával na rozpacích nad nevýrazným náhrobkem, na jehož černé opaxitové desce je mj. skromný stříbrný nápis: Timothy Hubený, pplk. R.A.F. in m. včetně dat narození a úmrtí. (Pro mladší generaci - podplukovník Royal Air Force in memoriam). Kde se vzaly v rodinném hrobě na nechanickém hřbitově ostatky podplukovníka královského anglického letectva? Zdejší odbojáře a účastníky bojů za druhé světové války jsem v minulosti zdokumentoval všechny, ale toto jméno pro mne zůstávalo záhadou, i když jsem věděl, že rodina Hubených žila na konci Palackého ulice a pan Hubený provozoval krejčovskou živnost.

Pomohla mi náhoda, když jsem se v Hradci Králové setkal s paní J. Bednářovou, která mezi řečí o Nechanicích a společných známých se zeptala, zda znám rodinu Hubených. Odvětil jsem, že z úcty k bojovníku proti nacistické Třetí říši občas zalévám na tomto hrobě rostoucí zeleň. Ona zajímavě zareagovala sdělením, že její maminka by z toho měla radost. Slovo dalo slovo a dověděl jsem se, že Bohuš Hubený (možná Bohuslav nebo Bohumil) byl maminčinou první láskou, přesněji Jindřišky Novákové, dcery majitele strojírny v Nechanicích, Novopackého ulice čp. 240.

V roce 1928 v osmnácti letech odejel zdejší rodák B. Hubený do Kanady, zlákán slibem vzdáleného příbuzného, že po něm zdědí prosperující farmu. Slib se nenaplnil a mladý přistěhovalec místo farmy získal kus lesa, který vyklučil a na pozemku hospodařil. Se svou první láskou si celkem pilně dopisoval. První pozdrav byl z parníku Calgaric v době, kdy se blížil ke kanadským břehům, a následovaly další, včetně blahopřání k Vánocům a novému roku. Návrat Bohuše byl však v nedohlednu, a tak se Jindřiška v polovině 30. let provdala.

Začala druhá světová válka a náš třicetiletý Kanaďan nyní již jako Timothy Hubeny, byl povolán do armády Velké Británie. Kanada měla tehdy do samostatného státu ještě daleko, byla součástí britského Commonwealthu - společenství. Na vojně dosáhl důstojnické hodnosti, ale byl také zraněn. Při léčení v nemocnici se s ošetřující sestrou sblížil natolik, že se s ní po uzdravení oženil. Po válce se do Kanady již nevrátil, manželé se usadili v Manchesteru.

Třikrát se v poválečných letech zajel podívat do republiky, navštívit bratra a také vyhledal svou první lásku Jindřišku ve Lhotě pod Libčany. A jak říká známé přísloví, že stará láska nerezaví, tak poté, když měl jako recepční v hotelu noční službu, občas Jindřišce zatelefonoval.

Tim Hubeny, tak si nové jméno zkracoval, i když v Nechanicích a mezi děvčaty byl znám též pod přezdívkou Čuča, zemřel roku 1985 v Anglii, stár 75 let. Posledním přáním bylo být pochován v rodném městě. Manželka je splnila a urnu s ostatky odeslala jeho bratrovi do Plané v jižních Čechách. Ten zařídil uložení do rodinného hrobu. Je v předposlední řadě ve staré části vpravo od hlavní cesty.


Zde by mohlo naše vyprávění končit, ale osud má smysl pro pořádek a tak se mělo stát ještě něco.

Svědectví náhrobního kamene

Prohlížím si fotky náhrobku ... Timothy Hubený *7.8.1910 +15.2.1985 podplukovník R.A.F. in memoriam.


Ještě Vás to netrklo? Nevadí, čtěte dál - dozvíte se vše. 

Otevřu knihu Létání na Královédvorsku, kde o Bohušovi také píšeme, abych se podíval, co jsme o něm uvedli ... a tu najednou mi to došlo. To datum. Datum narození na náhrobku je 7.8.1910 a my máme 2.8.1910. No to je gól. Že bychom tam měli překlep? Píšu hned Honzovi do Náchoda a ptám se: "Všiml sis, že na tom náhrobku je jiné datum narození?" Obratem dostávám odpověď s kopií odvodního lístku psaného na psacím stroji, kde je uvedeno 2.8.1910.

Odvodní lístek


Nojo, tak to máme tvrzení proti tvrzení, navíc u odvodu se mohli splést. Kdyby tak byla matrika, to by byl důkaz nezvratný. No ale vždyť je, Bohuš Hubený se přeci narodil ve Dvoře Králové a tak by o tom měl být záznam buď ten či onen den, padni komu padni. Hledám kontakt na Internetu a s překvapením zjišťuji, že tam snad pracuje moje spolužačka z gymplu. Volám tedy na dvorskou matriku a dozvídám se, že to není spolužačka z gymplu nýbrž manželka mého spolužáka ze základky - no svět je malej. Vysvětluji co mám na srdci a jest mi sděleno, že nejstarší údaj mají k dispozici z roku 1914. Starší matriky byly již předány Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku.

Berou mne lehké mdloby a už se vidím, jak se trmácím do jakéhosi Zámrsku a buším na dveře s cílem prohledat jim tam matriky. Sympatický hlas mi však vysvětlil, že všechny dokumenty byly digitalizovány a jsou dostupné na Internetu. No to je informace jako hrom.

Listování matrikou

Na stránkách archivu opravdu nacházím odkaz na zaZIPovaný soubor, který by měl představovat matriční knihu narozených pro léta 1909-1914. Je toho požehnaných necelých 600MB. Po rozbalení na mne "vyběhlo" přes 500 snímků. Ona totiž je nasnímána každá dvojstrana najednou a těch stran je tam rovných pět stovek a ručně psaných. "No tě buch - to než projdu, to určitě přehlédnu", povídám si v duchu. Ale počkat, vždyť se lidé rodí hezky podle data narození - stačí nalistovat a mám to. Ó jak jsem se mýlil.

On se totiž nejdřív člověk narodí, pak příbuzenstvo střízliví, pak se shání kaplan na křtiny a potom teprve se jde na matriku. Takže původně chronologické události jsou zaznamenány jak kdo stihnul přijít, tj. hezky na přeskáčku a lineární časová osa dostává lokální "turbulence" zvící i 30 listů. Ale co, pořád je to lepší než listovat celým svazkem.

Listuji matrikou a je to překvapivě poměrně smutné čtení. Vedle mrtvých novorozenců jsou uvedeny i řádky, kde jest otec buď neznámý, nebo zemřel než se dítě stačilo narodit. A takových řádků tam není zrovna málo. Teprve když to vidíte napsané rukou matrikáře si uvědomíte, co nám dnešní doba přináší. I když vždycky je na co nadávat, lékařská věda pokročila a dokáže leckdy i malý zázrak. O to byl život v oněch dávných dobách těžší.

Ale vraťme se k našemu krajanovi. Na straně označené 130 jest na řádku 281 uvedeno: Bohuslav Alois Hubený - narozen 2.8.1910 (křtiny 14.8.1910, kaplan Šalša) - otec Alois Hubený (krejčí) bytem ve Dvoře Králové č.328, matka Marie Hubená rozená Paulusová - vdova po zemřelém Vilému Vainerovi - dcera barvíře z Hradce Králové.

ukázka části matričního listu


Podařilo se tedy ověřit správné datum narození 2.8.1910, a nejen to. Známe nyní i celé jméno a další podrobnosti (třeba i to, že jej rodila porodní bába hned ze sousedství).

Co s tou chybou?

Nabízí se otázka, jak naložit s informací, že je na náhrobku špatné datum. Ono se mohlo velmi jednoduše stát, že kameník měl rukou napsané údaje a ledabyle napsanou dvojku přečetl jako sedmičku. No a pak už to jen "tesnul" do kamene.

Jelikož se hrob nachází na katastru Nechanic, oslovil jsem místní radnici, a požádal o radu, jak to celé řešit. Vyšli mi velice ochotně vstříc. Jelikož tento hrob nespadá do péče o válečné hroby (ty mají specielní režim), bylo nutno vyhledat, zda se o něj někdo stará. A opravdu se podařilo. Hrobové místo má nájemce, kterého budou kontaktovat a upozorní jej na nesprávně uvedený údaj. Inu i mistr tesař se utne ... tedy spíše kameník.

Tak se snad podaří napravit jeden - byť jistě ne úmyslně myšlený - omyl. Pokud budete mít cestu kolem Nechanic, zastavte se u Bohuše, jistě bude mít radost.

P.S.  ... a dejte prosím vědět, až sedmička ve dvojku se promění