O autorech

Jan Schwarz

se narodil v roce 1932 v Hořicích v Podkrkonoší, po absolvování tamnější Obchodní akademie pracoval jedenáct let v Československém rozhlase, poté využil nabídky ředitele TIBY a nastoupil do propagačního oddělení, ve Dvoře Králové nad Labem se mohl věnovat bohaté kulturní činnosti, připravoval vysílání v rozhlase po drátě pro město, uváděl pořady v Hankově domě, vyšlo mu několik publikací o Dvoře Králové, 22 let vydával časopis Vlastivědné čtení, spoluvytvářel s paní Čermákovou každoroční "Dny R. A. Dvorského".

Významného ocenění se mu dostalo od vládního časopisu "Veřejná správa" za vynikající propagaci svého města i jeho okolí a za tuto i další činnost byl jmenován "Osobností roku 2001" a zapsán do "Síně slávy" tohoto časopisu. V roce 2002 dostal "Cenu města" s textem "významné osobnosti současného Dvora Králové nad Labem za jeho nebývalé zásluhy a osobitý přístup k osvětové a kulturní činnosti pro město i celou oblast Královédvorska" a byl jmenován "Čestným členem" aeroklubu ve Dvoře Králové n/L.

Spolupracoval s filmovým historikem panem Karlem Čáslavským na jeho televizních pořadech "Hledání ztraceného času". Zpracoval život a dílo R. A. Dvorského i jeho dosud neznámý osmimilimetrový film. Významná je jeho práce o "Pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen". Z jeho leteckých fotografií vyšla řada pohlednic.

Pan Jan Schwarz nás navždy opustil v neděli dne 7.2.2021.

Ing. Lubor Schwarz

se narodil v roce 1965 v Hradci Králové, byl studentem královédvorského gymnázia, jako vzorný student absolvoval České vysoké učení technické v Praze, obor letadlová technika, po ukončení studia nastoupil v Praze do VZLÚ - Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu  na oddělení aerodynamiky vysokých rychlostí.

Ještě jako student strojní fakulty, se zúčastnil odborné praxe v Dánsku a navštívil zde i několik zajímavých sportovních letišť. V roce 1988 získal v Plasích titul juniorského přeborníka ČSR v letecké navigaci. Po revoluci rok pracoval v holandském Amsterdamu ve Výzkumném leteckém ústavu, kde se jako jediný Čech zúčastnil mezinárodní konference leteckých výzkumných pracovníků v belgickém Bruselu. 

I po změně zaměstnání zůstal věren sportovnímu motorovému létání. Vedle činnosti na královédvorském letišti vykonal jako pilot i několik prvních letů do zahraničí. Létá jako instruktor a můžete se s ním setkat při letech pro veřejnost.

Letectví je jeho velkou láskou, což dokazuje i tato kniha, protože všichni, kteří do ní přispěli svými vzpomínkami a fotografiemi, si přejí, aby na historii i současnost létání na Královédvorsku nebylo v budoucnu zapomenuto. To vše bylo, je a zůstane součástí dějin města Dvora Králové nad Labem.

Číst dále