Snaha mít letiště

16.07.2017

Létalo se kde se dalo. Ale nebylo to jednoduché, protože každé pole v okolí Dvora Králové někomu patřilo, všude něco rostlo a letci museli dobře zvažovat, který plácek pro své pokusy použít, aby nepodupali úrodu.

A přitom nešlo jen o místo pro vzlet a přistání. Ona místa musela být i spojena nějakou komunikací bez překážek, kudy se pak kluzák opět vytáhne na kopec. Snaha byla jasná - mít nějaký pevný bod, odkud by se dalo létat a kde by se také daly kluzáky skladovat - mít vlastní letiště.

Máme zdokumentovánu řadu pokusů o získání nějakého pozemku. Studie, které hodnotily vhodnost té či oné lokality ku létání.

Jaké místo Vám připadá pro letiště nejvhodnější a proč?