O jednom historickém dokumentu

10.07.2017

Přenesme se nyní v čase na počátek minulého století. Řečeno slovy klasika - noha parou docela obstojně již cválá - a i spalovací motory jsou lehké natolik, že jest možno je instalovat do létajících aparátů. Laická veřejnost dychtí po technických novinkách. Na pořadu dne jsou tak zvané "veřejné vzlety". 


U nás asi nejznámějším propagátorem motorového létání byl v té době slavný ing. Jan Kašpar z Pardubic. Každý takový vzlet musel mít svého garanta, kterým ve Dvoře Králové byl hoteliér Alois Jiránek. A právě tento muž v níže uvedeném dopise okresnímu hejtmanství žádá o povolení k veřejné produkci.

Račte si, prosím, laskavě povšimnouti data, kdy jest dopis psán - 21. 8. 1911 a kdy má se vlastní vzlet konati - 27. 8. 1911. Obrat úřední na dnešní dobu nevídaný.

Písmo samotné je také pastva pro oči. Je to psáno krasopisně perem. Tahy směrem dolů  - zejména ty dlouhé - jsou s přítlakem, takže vzniká silnější čára, zatímco malá písmena a tahy vzhůru jsou s odlehčenou špičkou, aby zanechávala jen tenoulinkou stopu. Napsat takový dopis vyžadovalo mít vypsanou, lehkou avšak jistou ruku.

Kulaté razítko má český nápis "C. K. Okresní hejtmanství", avšak město je již uvedeno německy "in Koniginhof" , tj. Dvůr Králové. Kolek na žádosti má hodnotu jedné koruny - a protože jsme ještě v Rakousko-Uhersku, tak je nápis německy, tedy "Krone". Razítko pod textem je již striktně dvojjazyčné, avšak všimněte si, že hejtmanství je "v KRÁLOVÉ DVOŘE". Město Dvůr Králové bylo věnným městem manželek českých králů.

Povšimneme-li si také jazyka, kterým jest dopis psán, tak zjistíme, že létající aparát zove se "europlán", samotný letec jest "avyatik" a akce samotná konati se bude na "pozemkách". Inu lze jest konstatovati, že i pravidla českého pravopisu doznala od té doby určitých změn.

Dokumentů, jako je ten výše uvedený, se nám podařilo uspořádat několik desítek a každý jeden z nich má své kouzlo a specifický jazyk. 

Máte rádi staré dokumenty? Napište mi o tom, prosím, zde pod článkem.