Jak technicky vznikala kniha "Létání na Královédvorsku"

22.10.2017

Mnohý čtenář si koupí knihu, ale ani jej nenapadne přemýšlet nad tím, jak a jakým způsobem vlastně ta kniha byla vyrobena? Co vše muselo být uděláno, aby mohl držet svázanou knihu v rukou? V následujícím článku si uvedeme, co vše stojí za tím, aby konkrétně tato kniha mohla vzniknout a čtenář si ji mohl náležitě užít.

Na počátku bylo tiskové PDF, které již obsahuje předlohu pro tisk dokonce rozloženou do jednotlivých barev. Co to znamená? Každý tisk se realizuje pomocí 4 barev. Jejich vzájemným mícháním vznikají barvy další. Pro účely offsetového tisku se používá tzv. CMYK (Cyan-azurová, Magenta-purpurová, Yellow-žlutá a K-černá). Princip skládání barev je popsán v následujícím videu:

V praxi se to projeví postupným tiskem jednotlivých barevných složek na totéž místo. Složením všech čtyř (na obrázku zleva do prava a shora dolů) vznikne barevný obraz. Jeho postupná změna je v pravém sloupci.


Osvit

Efektu skládání barev využívá i offset. Podobně jako v našem příkladu se každá strana budoucí knihy rozloží do 4 složek, tj. C, M, Y a K. Každá taková složka se musí vyleptat na tiskovou desku. To se děje v osvitové jednotce:

Zde se provede expozice na hliníkovou desku, která je opatřena fotocitlivou vrstvou (modrá barva)  

a pak se následně snímek vyvolá.   

Vzniklý reliéf je pozitiv budoucí stránky a dá se i přečíst. 

Tisková deska je pak připravena k založení do zásobníku tiskového stroje. 

Tiskový arch pro další dávku obsluha zasune do zásobníku u každé jednotky. Výměna tiskových archů probíhá automaticky ve všech 8 jednotkách a trvá 70 -120 sekund včetně mytí tiskových válců. Znamená to, že za minutku až dvě můžete pokračovat s další tiskovou dávkou. To si nestačíte ani kafe udělat.


Tiskový stroj

Tisk knižního bloku probíhá v hale veliké jako supermarket. Již jsme si vysvětlili, že se tiskne čtyřmi barvami, tj. je třeba 4 jednotek (stojanů) - pro každou barvu jedna (CMYK). Tiskne se na formát B1 oboustranně, tj. 8 stran A4 z jedné a 8 stran A4 z druhé strany listu.

Naše kniha byla tištěna na stroji KOMORI LITHRONE G40P H-UV (má 8 barev s obracecím zařízením). Proč tolik barev? Inu proto, že namísto dvou průchodů papíru strojem, je zde na počátku čistý papír, na prvních 4 jednotkách se potiskne plnobarevně z jedné strany pak se list papíru přímo ve stroji obrátí a potiskne plnobarevně na zbývajících jednotkách po straně druhé. Vše při jednom průchodu papíru strojem. Za jeden čas zvládne dvojnásobek práce. Navíc to ušetří čas na manipulaci s polotovarem a chyby ze strany obsluhy (např. obráceně umístěný blok potištěného papíru, apod.).  

Stroj samotný vypadá jako osmihlavá saň, která chrlí výtisky v perfektní kvalitě v našem případě to bylo rychlostí 9.000 listů za hodinu (ale umí i 15.000). Spolyká na třicet listů papíru formátu B1, než ten první na druhé straně stroje "vyplivne" potištěný. Tak velké má útroby. 

Samotný podavač papíru je technická vychytávka. Namísto aby tiskař novou paletu papíru musel přerovnávat a papír ručně provzdušňovat, jen prostě otevře paletu, přisune ji k podavači stroje a ten udělá všechnu tu dřinu za něj. Provzdušní jednotlivé listy, srovná do osy a zajistí, že vždy jen jeden bude vybrán a posunut dále do stroje rychlostí až 5 listů B1 za sekundu. Žádná "papírová marmeláda" (paper jam), jak to známe z kopírek. 

Tiskárna HRG byla první v ČR, která instalovala tento stroj pro archový ofsetový tisk s H-UV technologií. Zde je - pro zajímavost - zrychlený záznam instalace tohoto tiskového stroje.

Stroj je vybaven skenovací jednotkou, která sejme barevnost výtisku a je schopna učinit přenastavení tiskových válců přímo během tisku tak, aby výsledek byl optimální. Při náběhu nové dávky většinou stačí několik listů a je seřízeno. To se děje automaticky. 

V praxi to vypadá tak, že stroj obsluhuje jeden tiskař a k ruce má pomocnou sílu, která asistuje tiskaři u stroje, vyměňuje tiskové desky a hlídá množství barvy v barevnících (jednotkách). Tiskař (strojmistr) hlídá správný chod stroje, pasování a barevnost.

H-UV, to je další vychytávka pro zvýšení produktivity. Barva se nevytvrzuje teplem, ale UV zářením vždy, když opouští příslušnou tiskovou jednotku, tj. 8x + nakonec ještě jednou před uložením na paletu. Nedochází tedy téměř vůbec k roztažení a smrštění papíru vzhledem ke změnám teplot a vlhkosti. Pasování jednotlivých barev při tisku sedí téměř jako přibité. Listy dopadají do zásobníku oboustanně potisknuté, dobržděné (to má na starosti specielní vakuový válec) a suché. Mohou se hned dále zpracovávat.

Pro "fajnšmekry" tu máme 16ti minutovou prezentaci všech možností této mašinky:


Obálka

Obálka se tiskla hned vedle na stroji Heidelberg Speedmaster XL-75 ANICOLOR. 

Sice na první pohled méně "hlav", ale co do výkonu, žádné "ořezávátko". Opět vysoký stupeň automatizace tiskového procesu a kontroly kvality. 


Obal se pak následně laminuje na laminovačce: 


Skládání

Vytištěné listy papíru následně putují do stroje, který zajistí jejich naskládání (falcování) ve třech směrech (lomech), čímž vznikne složka o 16 stranách. 

Z formátu B1 tak dostaneme "větší" A4, která má některé okraje uzavřené. Ono se to potom ořízne na "čistou" A4, ale zatím je technologicky výhodnější mít ten blok pohromadě - oříznutí přijde později.


Sešívání na níťošičce

Další výrobní operací je tzv. snášení, tj. z 21 hromad stejných výtisků se vezme vždy po jednom, a sešije dohromady. Docela "nářez" na přesnost protože se jedná o monotónní práci. Naštěstí je na to také "mašina": 


Lepení a vázání knižního bloku a desek

 • Sešité knižní bloky jsou následně opatřeny předsádkou [1:00]
 • celý hřbet se prolepí [1:20] a nechá vytvrdnout tepelným zářením
 • zpevní se hřbet [2:20]
 • nechá proschnout [2:45]
 • provede se oříznutí ze třech stran [3:20]
 • vloží se textilní záložka [4:00]
 • ta se zastřihne [4:20]
 • provede se zakulacení hřbetu [5:00]
 • hřbet se zalisuje a zalepí se záložka [5:20]
 • hřbet se opatří kapitálkem (horní a dolní zakončení hřbetu) [5:45]
 • knižní blok se zavěsí do desek [6:10]
 • hotové knihy se zabalí do krabic [7:10]