Bažina nebo letiště?

18.08.2017

Mezi činnosti, které jsou na pořadu dne je obnova snahy získat pro letiště místo, které by odpovídalo jeho potřebám současným i těm budoucím. 

V porovnání s předválečným stavem se podmínky přeci jen změnily a tak se nakonec tolik potřebné pozemky daří získat. A co, že se na nich nachází? Bažina, rybníky, pole, pastviny. To vše řádně zarostlé a zpustlé.

Členové aeroklubu se však nevzdávají. Vidina vlastního letiště jim dává sílu se pustit do nelehkého úkolu. Jsou provedena první zaměřování, celý prostor je vykolíkován a dochází k terénním úpravám. Nastává doba tvrdé dřiny. Pozemky je třeba vysušit, ručně urovnat a oset travou. Pomáhá každý kdo může - i občané Dvora Králové, kteří ani nejsou členy aeroklubu. To jen dokazuje, že vznik letiště měl ve Dvoře Králové podporu té nejširší veřejnosti.